Jakość, prestiż, zdrowie
Dbamy o to,
co jest w życiu najważniejsze
Najwyższa jakość życia

Praca

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w jednym z naszych zespołów w grupie Philipiak prześlij swoją aplikację, zawierającą CV i list motywacyjny na adres:

e-mail: rekrutacja@philipiak.pl: praca@philipiak.pl

lub:

Philipiak Polska Spółka Akcyjna S.K.A.
ul. Strażacka 63/65 04-462 Warszawa

tel./fax: (22) 613 22 82


Pamiętaj, aby do CV dołączyć klauzulę o ochronie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzony na potrzeby Grupy Philipiak (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych. Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883.)”

Prosimy o zamieszczanie w treści e-maila lub na CV numeru referencyjnego lub nazwy stanowiska.

Proces rekrutacji składa się z czterech etapów:
Etap 1: Analiza i selekcja nadesłanych aplikacji 
Każda z nadesłanych aplikacji sprawdzana jest bardzo uważnie przez specjalistów ds. rekrutacji i selekcji pod kątem doświadczenia zawodowego oraz posiadanych umiejętności. Szczególną uwagę zwracamy również na spójność, konsekwentność oraz przejrzystość 
w prezentowaniu dokonań zawodowych kandydata. 

Etap 2: Wstępny wywiad telefoniczny
Z wybranymi kandydatami kontaktujemy się po raz pierwszy telefonicznie i właśnie wtedy przeprowadzamy wstępny wywiad rekrutacyjny. Polega on na kilku prostych pytaniach dotyczących m.in. waszej motywacji do pracy oraz doświadczenia zawodowego.

Z uwagi na powyższe prosimy wszystkich kandydatów o dokładne sprawdzenie poprawności swojego numeru telefonu oraz podanie w CV ram czasowych, w których nasi specjaliści mogliby skontaktować się z Wami w celu przeprowadzenia krótkiej rozmowy.

Etap 3: Rozmowa kwalifikacyjna 
Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu zapraszamy na spotkanie indywidualne, które odbywa się w naszej centrali lub w biurze, znajdującym się najbliżej miejsca Twojego zamieszkania. W spotkaniu uczestniczy pracownik działu rekrutacji i kierownik działu, do którego aplikujesz. W zależności  od stanowiska, w trzecim etapie uczestniczyć mogą również inni pracownicy Grupy Philipiak. 
Informacje tę otrzymasz już w trakcie rozmowy telefonicznej z rekruterem.

Na rozmowie kwalifikacyjnej zostaniesz poinformowany o specyfice pracy na stanowisku, o które się ubiegasz, o warunkach zatrudnienia, o oferowanych ścieżkach kariery i rozwoju zawodowego oraz o Grupie Philipiak i kulturze organizacyjnej naszej firmy.

Spotkanie, prowadzone w formie luźnej rozmowy, będzie miało na celu zweryfikowanie twoich osiągnięć zawodowych, posiadanych umiejętności miękkich i twardych oraz Twojego nastawienia do realizacji nowych zadań. Jeśli zachodzi taka potrzeba weryfikowane są umiejętności językowe przy pomocy testów lub rozmowy z rekruterem.

Etap 4: Assessment Centre  
Na wybrane stanowiska możemy zorganizować dodatkowo spotkania typu Assessment Centre. Spotkania te służą ocenie i ponownej weryfikacji posiadanych umiejętności oraz cech osobowości kandydatów. Kandydaci nie są do siebie porównywani, lecz indywidualnie
oceniani przez przydzielonego do nich asesora. Assessment Centre prowadzony jest w grupie, składającej się maksymalnie z 8 osób. 
Wszyscy kandydaci po odbyciu tego spotkania są informowani o jego wynikach. 

W ciągu 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji, ale nie później niż w ciągu 30 dni od rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są informowani, droga e-mailową lub telefoniczną, o podjętej przez nas decyzji. 

Dbając o prawidłowe przygotowanie zawodowe nowych pracowników zapewniamy im cykl profesjonalnych szkoleń, zwiększających 
szanse na kompleksowy rozwój zawodowy. Cykl szkoleń trwa od 1 do 12 tygodni.

Aplikuj już teraz, naprawdę warto!